Game Vua Arthur 2

Trò chơi Vua Arthur 2 - game Vua Arthur 2

Vào thời gian này Vua Arthur đã già nhưng nhiệt huyết của ông không giảm đi mà cong tăng lên rất nhiều. Ông muốn mở mang bờ cõi, muốn chiến đấu với những người thật mạnh, những đội quân hùng dũng. Bạn có muốn một lần nữa làm quân sư cho Vua Arthur không?

Dùng chơi game

Download game Vua Arthur 2 về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.350 Lượt
  • Tương đối hay 145 Lượt
  • Bình thường 47 Lượt
  • Chẳng hay 35 Lượt
  • Dở quá 202 Lượt
Trung bình: 4,4 1779
Vua Arthur 2

Game Vua Arthur 2 đã có 13.560 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 19/09/2009.

Switch to English

Bình luận game Vua Arthur 2