Game Trang trại ngựa Tina - Pony Farmer

Trò chơi Trang trại ngựa Tina - game Trang trai ngua Tina

Gia đình Tina đang sở hữu trang trại ngựa lớn nhất trong thị trấn này và Tina chịu trách nhiệm về mọi thứ! Cô ấy cần đảm bảo rằng toàn bộ số ngựa đều khỏe mạnh, sạch sẽ, điều này đòi hỏi làm việc rất nhiều! Cô ấy cần ai đó giúp đỡ để làm tốt công việc trên trang trại! Bạn có thể giúp không?

Sử dụng  chơi game.

Download game Trang trại ngựa Tina về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 113 Lượt
  • Tương đối hay 21 Lượt
  • Bình thường 16 Lượt
  • Chẳng hay 8 Lượt
  • Dở quá 52 Lượt
Trung bình: 3,6 210
Trang trại ngựa Tina

Game Trang trại ngựa Tina - Pony Farmer đã có 28.115 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 07/01/2014.

Switch to English

Bình luận game Trang trại ngựa Tina