Game Trang trại ngựa Tina - Pony Farmer

Trò chơi Trang trại ngựa Tina - game Trang trai ngua Tina

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 81 Lượt
  • Tương đối hay 17 Lượt
  • Bình thường 13 Lượt
  • Chẳng hay 7 Lượt
  • Dở quá 46 Lượt
Trung bình: 3,5 164
Trang trại ngựa Tina

Game Trang trại ngựa Tina - Pony Farmer đã có 22.178 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 07/01/2014.

Gia đình Tina đang sở hữu trang trại ngựa lớn nhất trong thị trấn này và Tina chịu trách nhiệm về mọi thứ! Cô ấy cần đảm bảo rằng toàn bộ số ngựa đều khỏe mạnh, sạch sẽ, điều này đòi hỏi làm việc rất nhiều! Cô ấy cần ai đó giúp đỡ để làm tốt công việc trên trang trại! Bạn có thể giúp không?

Sử dụng  chơi game.

Download game Trang trại ngựa Tina về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Trang trại ngựa Tina