Game Tìm lại phi thuyền

Trò chơi Tìm lại phi thuyền - game Tim lai phi thuyen

Một phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất, việc này thu hút sự chú ý của một nhóm trong khu vực được gọi là "Area 51" và họ đã tới và đưa phi thuyền đi. Người ngoài hành tinh kia quyết định tìm lại phi thuyền của mình để còn có thể quay về...

Sử dụng để di chuyển, để bắn, để nhảy.

Download game Tìm lại phi thuyền về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 72 Lượt
  • Tương đối hay 7 Lượt
  • Bình thường 5 Lượt
  • Chẳng hay 1 Lượt
  • Dở quá 20 Lượt
Trung bình: 4 105
Tìm lại phi thuyền

Game Tìm lại phi thuyền đã có 7.623 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 06/11/2010.

Switch to English

Bình luận game Tìm lại phi thuyền