Game Tìm đồ

Trò chơi Tìm đồ - game Tim do

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 195 Lượt
  • Tương đối hay 24 Lượt
  • Bình thường 18 Lượt
  • Chẳng hay 14 Lượt
  • Dở quá 88 Lượt
Trung bình: 3,7 339
Tìm đồ

Game Tìm đồ đã có 28.746 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 09/01/2010.

Những món đồ được sắp xếp lung tung. Bạn phải chọn những món đồ bên trên mà hệ thống đưa ra. Số lượng quà phải lọc ra ngày càng tăng.

Dùng chơi game

Download game Tìm đồ về máy tính để chơi offline

Bình luận game Tìm đồ