Game Tìm đồ

Trò chơi Tìm đồ - game Tim do

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 193 Lượt
  • Tương đối hay 24 Lượt
  • Bình thường 17 Lượt
  • Chẳng hay 13 Lượt
  • Dở quá 86 Lượt
Trung bình:
3,7
333
Tìm đồ

Game Tìm đồ đã có 27.134 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 09/01/2010.

Những món đồ được sắp xếp lung tung. Bạn phải chọn những món đồ bên trên mà hệ thống đưa ra. Số lượng quà phải lọc ra ngày càng tăng.

Dùng chơi game

Bình luận game Tìm đồ