Game Tìm đồ 2

Trò chơi Tìm đồ 2 - game Tim do 2

Bạn có giỏi tiếng anh? Đây là một cơ hội cho bạn học hỏi. Hãy và chơi game ngay và tìm các đồ vật trong game yêu cầu.(game khá nặng)

Dùng chơi game

Download game Tìm đồ 2 về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 878 Lượt
  • Tương đối hay 64 Lượt
  • Bình thường 45 Lượt
  • Chẳng hay 32 Lượt
  • Dở quá 170 Lượt
Trung bình: 4,2 1189
Tìm đồ 2

Game Tìm đồ 2 đã có 56.702 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 05/04/2010.

Bình luận game Tìm đồ 2