Game Tìm đồ 2

Trò chơi Tìm đồ 2 - game Tim do 2

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 871 Lượt
  • Tương đối hay 63 Lượt
  • Bình thường 45 Lượt
  • Chẳng hay 32 Lượt
  • Dở quá 166 Lượt
Trung bình:
4,2
1177
Tìm đồ 2

Game Tìm đồ 2 đã có 54.041 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 05/04/2010.

Bạn có giỏi tiếng anh? Đây là một cơ hội cho bạn học hỏi. Hãy và chơi game ngay và tìm các đồ vật trong game yêu cầu.(game khá nặng)

Dùng chơi game

Bình luận game Tìm đồ 2