Game Tìm đồ 2

Trò chơi Tìm đồ 2 - game Tim do 2

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 874 Lượt
  • Tương đối hay 63 Lượt
  • Bình thường 45 Lượt
  • Chẳng hay 32 Lượt
  • Dở quá 167 Lượt
Trung bình: 4,2 1181
Tìm đồ 2

Game Tìm đồ 2 đã có 54.726 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 05/04/2010.

Bạn có giỏi tiếng anh? Đây là một cơ hội cho bạn học hỏi. Hãy và chơi game ngay và tìm các đồ vật trong game yêu cầu.(game khá nặng)

Dùng chơi game

Download game Tìm đồ 2 về máy tính để chơi offline

Bình luận game Tìm đồ 2