Game Shop hàng vui 4

Trò chơi Shop hàng vui 4 - game Shop hang vui 4

Một cửa hàng mới được mở ra, bạn sẽ càng bận rộn hơn với việc phục vụ khách hàng cho shop mới này. Đáp ứng nhu cầu khách hàng thật nhanh chóng để gia tăng uy tín và danh tiếng cho cửa hàng mới này nhé...

Download game Shop hàng vui 4 về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.159 Lượt
  • Tương đối hay 116 Lượt
  • Bình thường 61 Lượt
  • Chẳng hay 39 Lượt
  • Dở quá 150 Lượt
Trung bình: 4,4 1525
Shop hàng vui 4

Game Shop hàng vui 4 đã có 79.285 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 11/12/2010.

Switch to English

Bình luận game Shop hàng vui 4