Game Salon làm đẹp

Trò chơi Salon làm đẹp - game Salon lam dep

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 179 Lượt
  • Tương đối hay 28 Lượt
  • Bình thường 25 Lượt
  • Chẳng hay 14 Lượt
  • Dở quá 76 Lượt
Trung bình:
3,7
322
Salon làm đẹp

Game Salon làm đẹp đã có 54.039 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 08/08/2012.

Giúp Big Mama cung cấp dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng của salon. Kéo mỗi khách hàng đến chỗ thích hợp theo dịch vụ mà họ muốn. Sau khi hoàn thành, họ sẽ trả tiền cho bạn. Đừng quên click vào tiền để thu chúng (bạn không muốn để khách hàng chờ ở quầy thanh toán)

Sử dụng  chơi game.

Bình luận game Salon làm đẹp