Game Quản lý sân bay

Trò chơi Quản lý sân bay - game Quan ly san bay

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 445 Lượt
  • Tương đối hay 37 Lượt
  • Bình thường 16 Lượt
  • Chẳng hay 18 Lượt
  • Dở quá 104 Lượt
Trung bình:
4,1
620
Quản lý sân bay

Game Quản lý sân bay đã có 32.740 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 11/01/2010.

Được quản lý cả một sân bay lớn có hầu hết các máy bay lớn từ các nước đến. Một thử thách cho bạn làm sao các máy bay về không bị tai nạn và được bơm dủ nhiên liệu. Hãy thử sức mình trong lĩnh vực mới.

Chọn máy bay rồi di chuyển

Bình luận game Quản lý sân bay