Game Phục kích

Trò chơi Phục kích - game Phuc kich

Sau khi chiến dịch thành công, quân đội quốc xã đang rút lui, chúng tập hợp lại và tập trung lực lượng ở gần biên giới. Bạn được giao nhiệm vụ bố trí phục kích, sử dụng mọi phương tiện cần thiết làm suy yếu quân địch và cắt đứt đường rút lui của chúng.

Dùng  bố trí quân, sử dụng phương tiện. (Nên chơi ở chế độ toàn màn hình).

Download game Phục kích về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 622 Lượt
  • Tương đối hay 41 Lượt
  • Bình thường 31 Lượt
  • Chẳng hay 19 Lượt
  • Dở quá 228 Lượt
Trung bình: 3,9 941
Phục kích

Game Phục kích đã có 63.095 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 17/02/2012.

Switch to English

Bình luận game Phục kích