Game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4

Game yêu thích Tải về máy

Trò chơi Phòng thủ xuyên thế kỷ 4 - Chơi game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 2.634 Lượt
  • Tương đối hay 179 Lượt
  • Bình thường 80 Lượt
  • Chẳng hay 78 Lượt
  • Dở quá 742 Lượt
Trung bình:
4
3713
Phòng thủ xuyên thế kỷ 4

Game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4 đã có 55.344 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 25/01/2012.

Bảo vệ căn cứ của bạn trưóc sự tấn công của kẻ thù bằng mọi giá...

Dùng  chơi game.

Bình luận game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4