Game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4

Trò chơi Phòng thủ xuyên thế kỷ 4 - game Phong thu xuyen the ky 4

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 2.740 Lượt
  • Tương đối hay 185 Lượt
  • Bình thường 88 Lượt
  • Chẳng hay 79 Lượt
  • Dở quá 768 Lượt
Trung bình:
4
3860
Phòng thủ xuyên thế kỷ 4

Game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4 đã có 65.075 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 16/09/2014.

Bảo vệ căn cứ của bạn trưóc sự tấn công của kẻ thù bằng mọi giá...

Dùng  chơi game.

Bình luận game Phòng thủ xuyên thế kỷ 4