Game Phòng thủ trạm vũ trụ

Trò chơi Phòng thủ trạm vũ trụ - game Phong thu tram vu tru

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 225 Lượt
  • Tương đối hay 15 Lượt
  • Bình thường 23 Lượt
  • Chẳng hay 9 Lượt
  • Dở quá 67 Lượt
Trung bình:
3,9
339
Phòng thủ trạm vũ trụ

Game Phòng thủ trạm vũ trụ đã có 21.609 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 19/03/2012.

Trạm nghiên cứu trên vũ trụ đang bị tấn công bởi những phi thuyền không gian từ thiên hà khác. Là chỉ huy lực lượng an ninh trên trạm, bạn hãy bố trí hệ thống phòng thủ để bảo vệ trạm bằng mọi giá.

Dùng  bố trí hệ thống phòng thủ.

Bình luận game Phòng thủ trạm vũ trụ