Game Pháo phòng thủ

Trò chơi Pháo phòng thủ - game Phao phong thu

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 629 Lượt
  • Tương đối hay 47 Lượt
  • Bình thường 24 Lượt
  • Chẳng hay 15 Lượt
  • Dở quá 105 Lượt
Trung bình: 4,3 820
Pháo phòng thủ

Game Pháo phòng thủ đã có 139.348 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 16/09/2014.

Quân địch đang tiến sát lãnh thổ của bạn, hãy bố trí trận địa pháo phòng thủ để chặn đứng cuộc xâm lăng này trước khi chúng đến đích.

Dùng để chơi game.

Download game Pháo phòng thủ về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Pháo phòng thủ