Game Pháo phòng thủ

Trò chơi Pháo phòng thủ - game Phao phong thu

Quân địch đang tiến sát lãnh thổ của bạn, hãy bố trí trận địa pháo phòng thủ để chặn đứng cuộc xâm lăng này trước khi chúng đến đích.

Dùng để chơi game.

Download game Pháo phòng thủ về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 664 Lượt
  • Tương đối hay 49 Lượt
  • Bình thường 25 Lượt
  • Chẳng hay 15 Lượt
  • Dở quá 112 Lượt
Trung bình: 4,3 865
Pháo phòng thủ

Game Pháo phòng thủ đã có 158.421 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 16/09/2014.

Switch to English

Bình luận game Pháo phòng thủ