Game Núm vặn thông minh

Trò chơi Núm vặn thông minh - game Num van thong minh

Trên màn hình trò chơi có tất cả 32 núm vặn và 1 ô trống. Công việc của bạn là dùng chuột kíchdi chuyển những núm vặn sao cho bạn có thể "ăn" hết được những núm vặn đó trên bàn.

Download game Núm vặn thông minh về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 93 Lượt
  • Tương đối hay 18 Lượt
  • Bình thường 27 Lượt
  • Chẳng hay 33 Lượt
  • Dở quá 453 Lượt
Trung bình: 1,8 624
Núm vặn thông minh

Game Núm vặn thông minh đã có 37.687 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 12/06/2007.

Switch to English

Bình luận game Núm vặn thông minh