Game Nhà trẻ

Trò chơi Nhà trẻ - game Nha tre

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 819 Lượt
  • Tương đối hay 156 Lượt
  • Bình thường 92 Lượt
  • Chẳng hay 71 Lượt
  • Dở quá 390 Lượt
Trung bình:
3,6
1528
Nhà trẻ

Game Nhà trẻ đã có 44.360 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 21/11/2009.

Chăm sóc một đứa trẻ đã thấy mệt huống chi ở đây phải chăm sóc cả một luc trẻ. hãy dỗ dành chúng trước khi bảo chúng làm một thứ gì đó.

Dùng chơi game

Bình luận game Nhà trẻ