Game Nhà hàng sóc Bilbo

Trò chơi Nhà hàng sóc Bilbo - game Nha hang soc Bilbo

Chú sóc Bilbo mở nhà hàng bạn giúp sóc quản lí nhà hàng thật tốt nhé. Đây là bản trial nên giới hạn một số cửa bản chính thức phải cài đặt vào máy.

Dùng  chơi game

Download game Nhà hàng sóc Bilbo về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.467 Lượt
  • Tương đối hay 82 Lượt
  • Bình thường 56 Lượt
  • Chẳng hay 37 Lượt
  • Dở quá 144 Lượt
Trung bình: 4,5 1786
Nhà hàng sóc Bilbo

Game Nhà hàng sóc Bilbo đã có 11.399 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 17/10/2009.

Switch to English

Bình luận game Nhà hàng sóc Bilbo