Game Ngăn chặn dịch bệnh

Trò chơi Ngăn chặn dịch bệnh - game Ngan chan dich benh

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.149 Lượt
  • Tương đối hay 97 Lượt
  • Bình thường 65 Lượt
  • Chẳng hay 45 Lượt
  • Dở quá 249 Lượt
Trung bình:
4,2
1605
Ngăn chặn dịch bệnh

Game Ngăn chặn dịch bệnh đã có 18.220 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 25/02/2011.

Dịch bệnh Z đã bắt đầu lây lan tới thành phố của bạn, những ai bị nhiễm đều trở thành zombie. Hãy tiêu diệt hết zombie để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cứu thành phố khỏi sự lây nhiễm của chúng.

Sử dụng để chơi game, để thao tác trong game,

để mở giao diện nhân vật.

Bình luận game Ngăn chặn dịch bệnh