Game Ngăn chặn dịch bệnh

Trò chơi Ngăn chặn dịch bệnh - game Ngan chan dich benh

Dịch bệnh Z đã bắt đầu lây lan tới thành phố của bạn, những ai bị nhiễm đều trở thành zombie. Hãy tiêu diệt hết zombie để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cứu thành phố khỏi sự lây nhiễm của chúng.

Sử dụng để chơi game, để thao tác trong game,

để mở giao diện nhân vật.

Download game Ngăn chặn dịch bệnh về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.159 Lượt
  • Tương đối hay 98 Lượt
  • Bình thường 65 Lượt
  • Chẳng hay 45 Lượt
  • Dở quá 250 Lượt
Trung bình: 4,2 1617
Ngăn chặn dịch bệnh

Game Ngăn chặn dịch bệnh đã có 20.037 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 25/02/2011.

Switch to English

Bình luận game Ngăn chặn dịch bệnh