Game Ếch nhảy dây

Trò chơi Ếch nhảy dây - game Ech nhay day

Cùng chú ếch nhỏ chơi nhảy dây nào, để xem ai ghi được nhiều điểm nhất nhé...

Dùng hoặc  để nhảy.

Download game Ếch nhảy dây về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 56 Lượt
  • Tương đối hay 11 Lượt
  • Bình thường 4 Lượt
  • Chẳng hay 6 Lượt
  • Dở quá 46 Lượt
Trung bình: 3,2 123
Ếch nhảy dây

Game Ếch nhảy dây đã có 29.436 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 21/05/2011.

Bình luận game Ếch nhảy dây