Game Ếch nhảy dây

Trò chơi Ếch nhảy dây - game Ech nhay day

Cùng chú ếch nhỏ chơi nhảy dây nào, để xem ai ghi được nhiều điểm nhất nhé...

Dùng hoặc  để nhảy.

Download game Ếch nhảy dây về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 56 Lượt
  • Tương đối hay 10 Lượt
  • Bình thường 4 Lượt
  • Chẳng hay 6 Lượt
  • Dở quá 45 Lượt
Trung bình: 3,2 121
Ếch nhảy dây

Game Ếch nhảy dây đã có 28.898 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 21/05/2011.

Bình luận game Ếch nhảy dây