Game Dọn dẹp đáy biển

Trò chơi Dọn dẹp đáy biển - game Don dep day bien

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 200 Lượt
  • Tương đối hay 25 Lượt
  • Bình thường 15 Lượt
  • Chẳng hay 16 Lượt
  • Dở quá 107 Lượt
Trung bình: 3,5 363
Dọn dẹp đáy biển

Game Dọn dẹp đáy biển đã có 15.273 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 08/11/2009.

Môi trường biển đang bị ôi nhiễm nặng nề. Bạn một tình nguyện viên xanh được giao nhiệm vụ trục vớt những rác thải dưới đáy biển.

Dùng chơi game

Download game Dọn dẹp đáy biển về máy tính để chơi offline

Bình luận game Dọn dẹp đáy biển