Game Dọn dẹp đáy biển

Trò chơi Dọn dẹp đáy biển - Chơi game Dọn dẹp đáy biển online

Dọn dẹp đáy biển

Môi trường biển đang bị ôi nhiễm nặng nề. Bạn một tình nguyện viên xanh được giao nhiệm vụ trục vớt những rác thải dưới đáy biển.

Dùng chơi game

Game Dọn dẹp đáy biển đã có 11.237 lượt chơi. Cập nhật ngày 08/11/2009.

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 193 Lượt
  • Tương đối hay 24 Lượt
  • Bình thường 14 Lượt
  • Chẳng hay 12 Lượt
  • Dở quá 93 Lượt
Trung bình:
3,6
336

Bình luận game Dọn dẹp đáy biển