Game Dọn dẹp đáy biển

Game yêu thích Tải về máy

Trò chơi Dọn dẹp đáy biển - Chơi game Dọn dẹp đáy biển

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 196 Lượt
  • Tương đối hay 25 Lượt
  • Bình thường 15 Lượt
  • Chẳng hay 13 Lượt
  • Dở quá 98 Lượt
Trung bình:
3,6
347
Dọn dẹp đáy biển

Game Dọn dẹp đáy biển đã có 13.299 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 08/11/2009.

Môi trường biển đang bị ôi nhiễm nặng nề. Bạn một tình nguyện viên xanh được giao nhiệm vụ trục vớt những rác thải dưới đáy biển.

Dùng chơi game

Bình luận game Dọn dẹp đáy biển