Game Dọn dẹp đáy biển

Trò chơi Dọn dẹp đáy biển - game Don dep day bien

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 203 Lượt
  • Tương đối hay 25 Lượt
  • Bình thường 16 Lượt
  • Chẳng hay 16 Lượt
  • Dở quá 110 Lượt
Trung bình: 3,5 370
Dọn dẹp đáy biển

Game Dọn dẹp đáy biển đã có 16.086 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 08/11/2009.

Môi trường biển đang bị ôi nhiễm nặng nề. Bạn một tình nguyện viên xanh được giao nhiệm vụ trục vớt những rác thải dưới đáy biển.

Dùng chơi game

Download game Dọn dẹp đáy biển về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Dọn dẹp đáy biển