Game Dọn dẹp đáy biển

Trò chơi Dọn dẹp đáy biển - game Don dep day bien

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 198 Lượt
  • Tương đối hay 25 Lượt
  • Bình thường 15 Lượt
  • Chẳng hay 14 Lượt
  • Dở quá 104 Lượt
Trung bình:
3,6
356
Dọn dẹp đáy biển

Game Dọn dẹp đáy biển đã có 14.335 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 08/11/2009.

Môi trường biển đang bị ôi nhiễm nặng nề. Bạn một tình nguyện viên xanh được giao nhiệm vụ trục vớt những rác thải dưới đáy biển.

Dùng chơi game

Bình luận game Dọn dẹp đáy biển