Game Di chuyển 4

Trò chơi Di chuyển 4 - game Di chuyen 4

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 123 Lượt
  • Tương đối hay 7 Lượt
  • Bình thường 7 Lượt
  • Chẳng hay 4 Lượt
  • Dở quá 23 Lượt
Trung bình: 4,2 164
Di chuyển 4

Game Di chuyển 4 đã có 21.657 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 31/03/2010.

Một các di chuyển khác với những trở ngại khác. Bạn có thể học được cách chơi ngay không?

Dùng hoặc phím để nhẩy

Download game Di chuyển 4 về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Di chuyển 4