Game Cửa hàng mùa đông

Trò chơi Cửa hàng mùa đông - game Cua hang mua dong

Mùa đông đã đến nhá hàng đã thay đổi không khí và thay thực đơn mới cho phù hợp. Chỉ còn việc quản lý nhà hàng thật tốt hãy làm thật tốt công việc nào.

Dùng chơi game

Download game Cửa hàng mùa đông về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 866 Lượt
  • Tương đối hay 98 Lượt
  • Bình thường 71 Lượt
  • Chẳng hay 43 Lượt
  • Dở quá 167 Lượt
Trung bình: 4,2 1245
Cửa hàng mùa đông

Game Cửa hàng mùa đông đã có 27.839 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 22/12/2009.

Switch to English

Bình luận game Cửa hàng mùa đông