Game Cửa hàng mùa đông

Trò chơi Cửa hàng mùa đông - game Cua hang mua dong

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 861 Lượt
  • Tương đối hay 97 Lượt
  • Bình thường 69 Lượt
  • Chẳng hay 42 Lượt
  • Dở quá 161 Lượt
Trung bình: 4,2 1230
Cửa hàng mùa đông

Game Cửa hàng mùa đông đã có 25.739 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 22/12/2009.

Mùa đông đã đến nhá hàng đã thay đổi không khí và thay thực đơn mới cho phù hợp. Chỉ còn việc quản lý nhà hàng thật tốt hãy làm thật tốt công việc nào.

Dùng chơi game

Download game Cửa hàng mùa đông về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Cửa hàng mùa đông