Game Cửa hàng kem

Trò chơi Cửa hàng kem - Chơi game Cửa hàng kem

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 799 Lượt
  • Tương đối hay 107 Lượt
  • Bình thường 135 Lượt
  • Chẳng hay 62 Lượt
  • Dở quá 568 Lượt
Trung bình:
3,3
1671
Cửa hàng kem

Game Cửa hàng kem đã có 63.540 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 27/11/2009.

Một ý tưởng táo bạo "mở một cửa hàng kem trong ùa đông". Liệu bạn có thành công với ý tưởng đó không hãy thử thách tài kinh doanh của bạn.

Dùng chơi game

Download game Cửa hàng kem về máy tính để chơi offline

Bình luận game Cửa hàng kem