Game Cửa hàng kem

Trò chơi Cửa hàng kem - game Cua hang kem

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 831 Lượt
  • Tương đối hay 112 Lượt
  • Bình thường 136 Lượt
  • Chẳng hay 64 Lượt
  • Dở quá 614 Lượt
Trung bình:
3,3
1757
Cửa hàng kem

Game Cửa hàng kem đã có 76.216 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 27/11/2009.

Một ý tưởng táo bạo "mở một cửa hàng kem trong ùa đông". Liệu bạn có thành công với ý tưởng đó không hãy thử thách tài kinh doanh của bạn.

Dùng chơi game

Bình luận game Cửa hàng kem