Game Cửa hàng kem

Trò chơi Cửa hàng kem - game Cua hang kem

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 858 Lượt
  • Tương đối hay 113 Lượt
  • Bình thường 138 Lượt
  • Chẳng hay 66 Lượt
  • Dở quá 640 Lượt
Trung bình: 3,3 1815
Cửa hàng kem

Game Cửa hàng kem đã có 88.365 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 27/11/2009.

Một ý tưởng táo bạo "mở một cửa hàng kem trong ùa đông". Liệu bạn có thành công với ý tưởng đó không hãy thử thách tài kinh doanh của bạn.

Dùng chơi game

Download game Cửa hàng kem về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Cửa hàng kem