Game Cửa hàng kem

Trò chơi Cửa hàng kem - game Cua hang kem

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 848 Lượt
  • Tương đối hay 112 Lượt
  • Bình thường 136 Lượt
  • Chẳng hay 66 Lượt
  • Dở quá 628 Lượt
Trung bình: 3,3 1790
Cửa hàng kem

Game Cửa hàng kem đã có 83.322 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 27/11/2009.

Một ý tưởng táo bạo "mở một cửa hàng kem trong ùa đông". Liệu bạn có thành công với ý tưởng đó không hãy thử thách tài kinh doanh của bạn.

Dùng chơi game

Download game Cửa hàng kem về máy tính để chơi offline

Bình luận game Cửa hàng kem