Game Cửa hàng ăn nhanh 2

Trò chơi Cửa hàng ăn nhanh 2 - game Cua hang an nhanh 2

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 376 Lượt
  • Tương đối hay 84 Lượt
  • Bình thường 91 Lượt
  • Chẳng hay 70 Lượt
  • Dở quá 484 Lượt
Trung bình:
2,8
1105
Cửa hàng ăn nhanh 2

Game Cửa hàng ăn nhanh 2 đã có 32.059 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 02/04/2010.

Cửa hàng đang thiếu một người phục vụ chuyên nghiệp. Hãy làm tốt công việc để chứng minh bạn có khả năng ở mọi lĩnh vực mà không cần kinh nghệm.

Bấm các số từ ... để lấy hàng cho khách

Bình luận game Cửa hàng ăn nhanh 2