Game Cửa hàng ăn nhanh 2

Trò chơi Cửa hàng ăn nhanh 2 - game Cua hang an nhanh 2

Cửa hàng đang thiếu một người phục vụ chuyên nghiệp. Hãy làm tốt công việc để chứng minh bạn có khả năng ở mọi lĩnh vực mà không cần kinh nghệm.

Bấm các số từ ... để lấy hàng cho khách

Download game Cửa hàng ăn nhanh 2 về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 410 Lượt
  • Tương đối hay 89 Lượt
  • Bình thường 95 Lượt
  • Chẳng hay 76 Lượt
  • Dở quá 523 Lượt
Trung bình: 2,8 1193
Cửa hàng ăn nhanh 2

Game Cửa hàng ăn nhanh 2 đã có 46.175 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 02/04/2010.

Switch to English

Bình luận game Cửa hàng ăn nhanh 2