Game Chỉ huy trận địa

Trò chơi Chỉ huy trận địa - game Chi huy tran dia

Kẻ thù đang tấn công vào căn cứ của bạn! Là chỉ huy hãy nhanh chóng bố trí xây dựng tháp pháo trên trận địa để có thể bảo vệ tốt căn cứ của bạn.

Sử dụng  chơi game.

Download game Chỉ huy trận địa về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 706 Lượt
  • Tương đối hay 37 Lượt
  • Bình thường 24 Lượt
  • Chẳng hay 14 Lượt
  • Dở quá 115 Lượt
Trung bình: 4,3 896
Chỉ huy trận địa

Game Chỉ huy trận địa đã có 162.806 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 30/08/2012.

Switch to English

Bình luận game Chỉ huy trận địa