Game Chỉ huy trận địa

Trò chơi Chỉ huy trận địa - game Chi huy tran dia

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 657 Lượt
  • Tương đối hay 34 Lượt
  • Bình thường 23 Lượt
  • Chẳng hay 13 Lượt
  • Dở quá 108 Lượt
Trung bình:
4,3
835
Chỉ huy trận địa

Game Chỉ huy trận địa đã có 144.506 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 30/08/2012.

Kẻ thù đang tấn công vào căn cứ của bạn! Là chỉ huy hãy nhanh chóng bố trí xây dựng tháp pháo trên trận địa để có thể bảo vệ tốt căn cứ của bạn.

Sử dụng  chơi game.

Bình luận game Chỉ huy trận địa