Game Chăn vịt

Trò chơi Chăn vịt - game Chan vit

Bạn có một vườn toàn vịt con hãy chăm sóc chúng thật tốt bạn sẽ có cơ hột chăm sóc nhiều con vật khác nữa đó. hãy chơi game ngay nào.

Dùng chơi game

Download game Chăn vịt về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 2.321 Lượt
  • Tương đối hay 315 Lượt
  • Bình thường 179 Lượt
  • Chẳng hay 108 Lượt
  • Dở quá 510 Lượt
Trung bình: 4,1 3433
Chăn vịt

Game Chăn vịt đã có 44.222 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 23/02/2010.

Switch to English

Bình luận game Chăn vịt