Game Bi - a 3

Trò chơi Bi - a 3 - game Bi - a 3

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 952 Lượt
  • Tương đối hay 199 Lượt
  • Bình thường 128 Lượt
  • Chẳng hay 73 Lượt
  • Dở quá 285 Lượt
Trung bình:
3,9
1637
Bi - a 3

Game Bi - a 3 đã có 87.949 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 23/03/2008.

Bạn có 10 phút để "ăn" càng nhiều bóng càng tốt. Bắt đầu bạn có 9 bóng con và 1 bóng cái màu trắng. và hãy nhanh tay đưa hết bóng con xuống lỗ. 

Cách chơi: Sử dụng chuột kích - kéo bóng cái và di chuyển quanh nó.

Bình luận game Bi - a 3