Game Ben 10 nổi giận

Trò chơi Ben 10 nổi giận - game Ben 10 noi gian

Bạn đã sẵn sàng để hành động cùng với Ben 10 đã quay trở lại với nhiều kỹ năng chiến đấu hơn. Hãy tiêu diệt toàn bộ người ngoài hành tinh và tên trùm của chúng.

Sử dụng  hoặc  để di chuyển,  hoặc  tấn công.

Download game Ben 10 nổi giận về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 559 Lượt
  • Tương đối hay 31 Lượt
  • Bình thường 31 Lượt
  • Chẳng hay 24 Lượt
  • Dở quá 171 Lượt
Trung bình: 4 816
Ben 10 nổi giận

Game Ben 10 nổi giận đã có 239.385 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 03/12/2011.

Switch to English

Bình luận game Ben 10 nổi giận