Game Bắn trứng

Trò chơi Bắn trứng - game Ban trung

Hãy sử dụng ngay những quả trứng mới đẻ của chú gà mái để phân loại những quả trứng.

Dùng chơi game

Download game Bắn trứng về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 137 Lượt
  • Tương đối hay 21 Lượt
  • Bình thường 22 Lượt
  • Chẳng hay 19 Lượt
  • Dở quá 86 Lượt
Trung bình: 3,4 285
Bắn trứng

Game Bắn trứng đã có 202.007 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 10/11/2014.

Switch to English

Bình luận game Bắn trứng