Game Bắn trứng

Trò chơi Bắn trứng - game Ban trung

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 134 Lượt
  • Tương đối hay 20 Lượt
  • Bình thường 22 Lượt
  • Chẳng hay 19 Lượt
  • Dở quá 84 Lượt
Trung bình: 3,4 279
Bắn trứng

Game Bắn trứng đã có 192.554 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 10/11/2014.

Hãy sử dụng ngay những quả trứng mới đẻ của chú gà mái để phân loại những quả trứng.

Dùng chơi game

Download game Bắn trứng về máy tính để chơi offline

Switch to English

Bình luận game Bắn trứng