Game Bắn trứng

Trò chơi Bắn trứng - game Ban trung

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 130 Lượt
  • Tương đối hay 19 Lượt
  • Bình thường 22 Lượt
  • Chẳng hay 16 Lượt
  • Dở quá 83 Lượt
Trung bình:
3,4
270
Bắn trứng

Game Bắn trứng đã có 180.167 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 10/11/2014.

Hãy sử dụng ngay những quả trứng mới đẻ của chú gà mái để phân loại những quả trứng.

Dùng chơi game

Bình luận game Bắn trứng