Game Bắn trứng

Trò chơi Bắn trứng - game Ban trung

Hãy sử dụng ngay những quả trứng mới đẻ của chú gà mái để phân loại những quả trứng.

Dùng chơi game

Download game Bắn trứng về máy tính để chơi

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 135 Lượt
  • Tương đối hay 21 Lượt
  • Bình thường 22 Lượt
  • Chẳng hay 19 Lượt
  • Dở quá 84 Lượt
Trung bình: 3,4 281
Bắn trứng

Game Bắn trứng đã có 196.137 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 10/11/2014.

Switch to English

Bình luận game Bắn trứng